Hantverksbod

Bilderna är ett urval av de delvis egentillverkade produkterna som finns att köpa i Älvans bod på Alnö.